Prywatyzacja

Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie "PZZ" w Stoisławiu S.A. informuje, że:

Zawieranie umów o nieodpłatne nabycie akcji z uprawnionymi rolnikami i pracownikami oraz wydawanie akcji imiennych rozpoczęto dnia 07.10.2013 r.

W dniu 05.06.2015 r. zakończono proces wydawania akcji.

Obecnie akcjonariat Spółki przedstawia się następująco:

  

AKCJONARIAT wg stanu na dzień 30.09.2020 r. 

%

Liczba akcji

Główny Akcjonariusz – Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

70,62%

24 715 658

Pozostali Akcjonariusze

29,38%

10 284 342

 RAZEM:

100%

35 000 000