Jak powstaje mąka

Mąka jest efektem zmielenia ziarna i stanowi surowiec do dalszego przerobu. Nie jest spożywana w czystej postaci tak jak kasze czy płatki. Przed przystąpieniem do przemiału ziarno jest odpowiednio nawilżane tak, aby łatwo można była zdjąć twardą okrywę. W wyniku nawilżania  okrywa staję się „luźna” i można ją zdjąć w postaci otręby. Pozostała część ziarniaka podlega zmiażdżeniu i roztarciu. Warstwa aleuronowa zawierająca minerały jest ciemna i gruba, natomiast bielmo jest bardzo jasne i daje się zmielić bardzo drobno. 
Efektem przemiału może być mąka razowa lub różne inne  mąki gatunkowe. Nazwa mąka razowa pochodzi od sposobu dokonania przemiału, to znaczy ziarno pozbawione otręby miele się tylko raz, efektem czego jest ciemna, gruba mąka zawierająca wszystkie składniki ziarna.  Taka mąka świetnie nadaje się na chleb, rzadziej na pierogi czy ciasta. Mąka razowa, wbrew powszechnemu mniemaniu, może być zarówno żytnia jak i pszenna. Mąka pszenna razowa nazywa się graham i jest używana do wypieku pieczywa pszennego właśnie typu graham. Przy przemiale razowym z 1 tony pszenicy uzyskujemy 250 kg otrąb przeznaczanych na paszę dla zwierząt i 750 kg mąki razowej. Innym rodzajem przemiału jest tak zwany „trójprzemiał”, który polega na tym, że mlewo (efekt pierwszego przemiału) poddajemy jeszcze dwukrotnie procesowi przemiału odsiewając poszczególne typy mąki (frakcje). W wyniku „trójprzemiału” uzyskujemy kilka typów mąk o różnym przeznaczeniu. Z 1 tony pszenicy (1000 kg) można uzyskać różne gatunki mąki. Przez 50 lat istniał w Polsce monopol państwowy w dziedzinie produkcji mąki. Istniała polska norma według której powstały konkretne typy mąki do których przystosowane są wszystkie polskie przepisy na produkty mączne. Nie są to takie same typy mąki jakie występują w innych krajach.