Mąki żytnie

Oferta mąk żytnich to mąki typu 580 do 2000, pakowane w torby papierowe po 25 kliogramów:

mąka żytnia typ 2000

mąka żytnia typ 1400

mąka żytnia typ 720

mąka żytnia typ 580