Ogłoszenia

Godziny skupu zbóż:

 Skup zbóż i kukurydzy  w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00  - 16:00.

W naszym Sklepie Rolniczym oferujemy do sprzedaży nawozy w atrakcyjnych cenach .

  

ZAPRASZAMY

Otwórz

Rejestracja użytkownika

*
*
*
*
*
*

* Pola wymagane.

Ogłoszenie o sprzedaży spycharki gąsienicowej

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

Przedsiębiorstwo Zbożowo – Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A. zaprasza do składania ofert na poniższy składnik majątku:

  • Spycharka gąsienicowa: typ: DZ-42 (DT 75), rok produkcji 1987, nr spycharki: 28490, liczba mth: 3684,nr podwozia: 83532, nr silnika: 68677,masa: 7130 kg,

minimalna cena oferty: 5 000,00 zł brutto

W/w spycharkę można oglądać na terenie przedsiębiorstwa w dni robocze w godz. 1030 – 1430 po telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem tel. 603 658 554, 697 410 371 lub 94 34 55 995

Oferta powinna zawierać imię i nazwisko (nazwa firmy), adres oferenta oraz  oferowaną cenę.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółki lub przesłać na adres: Przedsiębiorstwo Zbożowo – Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A., Stoisław 11, 76-031 Mścice, w zamkniętych kopertach z adnotacją „Oferta na zakup spycharki DZ 42”, w terminie do 14.08.2019 roku do godziny 1400.

 

Przedmiot ogłoszenia zostanie sprzedany osobie (firmie), która zaoferuje najwyższą cenę.

Postepowanie ofertowe może być unieważnione bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania w części lub w całości. 

 

Palety Palety
Palety Palety