RODO

Rejestracja użytkownika

*
*
*
*
*
*

* Pola wymagane.

RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ”
  w Stoisławiu S.A. z siedzibą w Stoisławiu 11, 76-031 Mścice. Kontakt z nami można uzyskać pod adresem wskazanym powyżej lub pod numerem telefonu: +48 94 345 59 40.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo uzyskać pod adresem e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..
 3. Podanie danych osobowych przez Użytkowników Serwisu jest dobrowolne. Dane osobowe Użytkowników Serwisu przetwarzane będą na potrzeby związane z rejestracją w Serwisie oraz
  w przypadku udzielenia stosownej zgody, do marketingu naszych produktów i usług oraz udziału
  w usłudze Newsletter. W przypadku zakupu towarów oraz posiadania konta w serwisie, dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji umowy sprzedaży naszych produktów oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, jak też wysyłki zakupionych towarów. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy kupna-sprzedaży skutkuje odmową zawarcia tejże umowy.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie marketingu produktów i usług oraz udziału w usłudze Newsletter jest udzielona zgoda, natomiast w przypadku rejestracji Użytkownika w sklepie on-line oraz zakupu towarów przetwarzanie danych jest konieczne w celu realizacji umowy i świadczenia usług drogą elektroniczną.
 5. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Użytkownika zgody lub maksymalnie do 5 lat od momentu zrealizowania zamówienia.
 6. Dane osobowe przekazywać będziemy do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym, prawnym, jak również realizujących dostawę towaru.
 7. Użytkownik ma prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.
 8. Zgodnie z RODO, Użytkownikowi Serwisu prawo do:

a)    dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)    sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c)     usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d)    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e)    przenoszenia danych, w zakresie danych przetwarzanych elektronicznie przez Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A. na podstawie udzielonej zgody;

f)      wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.