RODO

Rejestracja użytkownika

*
*
*
*
*
*

* Pola wymagane.

RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ”
  w Stoisławiu S.A. z siedzibą w Stoisławiu 11, 76-031 Mścice. Kontakt z nami można uzyskać pod adresem wskazanym powyżej lub pod numerem telefonu: +48 94 345 59 40.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo uzyskać pod adresem e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 3. Podanie danych osobowych przez Użytkowników Serwisu jest dobrowolne. Dane osobowe Użytkowników Serwisu przetwarzane będą na potrzeby związane z rejestracją w Serwisie oraz
  w przypadku udzielenia stosownej zgody, do marketingu naszych produktów i usług oraz udziału
  w usłudze Newsletter. W przypadku zakupu towarów oraz posiadania konta w serwisie, dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji umowy sprzedaży naszych produktów oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, jak też wysyłki zakupionych towarów. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy kupna-sprzedaży skutkuje odmową zawarcia tejże umowy.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie marketingu produktów i usług oraz udziału w usłudze Newsletter jest udzielona zgoda, natomiast w przypadku rejestracji Użytkownika w sklepie on-line oraz zakupu towarów przetwarzanie danych jest konieczne w celu realizacji umowy i świadczenia usług drogą elektroniczną.
 5. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Użytkownika zgody lub maksymalnie do 5 lat od momentu zrealizowania zamówienia.
 6. Dane osobowe przekazywać będziemy do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym, prawnym, jak również realizujących dostawę towaru.
 7. Użytkownik ma prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.
 8. Zgodnie z RODO, Użytkownikowi Serwisu prawo do:

a)    dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)    sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c)     usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d)    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e)    przenoszenia danych, w zakresie danych przetwarzanych elektronicznie przez Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A. na podstawie udzielonej zgody;

f)      wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.