Ogłoszenia

Rejestracja użytkownika

*
*
*
*
*
*

* Pola wymagane.

OGŁOSZENIE O AUKCJI (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ

OGŁOSZENIE O AUKCJI (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ

 

Aukcja (licytacja) w dniu 31 stycznia 2024 r. na sprzedaż nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Morskiej 17, woj. zachodniopomorskie – działka nr 50 obr. 10 o powierzchni 1,1166 ha wraz z prawem własności budynków znajdujących się na tej nieruchomości.

 

1. ORGANIZATOR POSTĘPOWANIA

Przedsiębiorstwo Zbożowo - Młynarskie "PZZ" w Stoisławiu S.A. Stoisław 11, 76-031 Mścice, NIP 669-050-21-87, REGON 000051109, Nr Rejestrowy BDO 000003906, Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział KRS Nr 0000306013, Kapitał Zakładowy 35.000.000,00 zł, Kapitał wpłacony 35.000.000,00 zł, zwane dalej również „Organizatorem” lub „Zamawiającym”.

 

2. PRZEDMIOT AUKCJI

Przedmiotem aukcji jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej wraz z prawem własności budynków znajdujących się na tej nieruchomości położonej w miejscowości Koszalin (75-212) przy ul. Morskiej 17, województwo zachodniopomorskie, obejmującej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 50 obr.10 o powierzchni 1,1166 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr K01K/00030866/1.

Read more: OGŁOSZENIE O AUKCJI (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ

Sprzedaż zbędnych i zużytych składników środków trwałych.

Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie w Stoisławiu S.A. informuje, o sprzedaży zbędnych i zużytych składników środków trwałych spółki.

1. Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne, po demontażu - w cenie 10 zł brutto / sztukę.

2. Zużyte taśmy transportowe od podnośników czerpakowych - w cenie 30 zł brutto / sztukę.

 

Drzwi można oglądać na terenie przedsiębiorstwa w dni robocze w godz. 10.30-14.30 po telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 603 658 554 lub 94 34 55 995

 

Sprzedaż materiałów nieużytecznych

Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie w Stoisławiu S.A. informuje, że posiada do sprzedaży materiały nieużyteczne tj.

1. Złom drewniany (paletowy) w cenie 100zł/t

2. Złom meblowy w cenie 50zł/t

3. Oprawy jarzeniowe w cenie 5zł/sztukę

 

Wyżej wymienione materiały można oglądać na terenie przedsiębiorstwa w dni robocze w godz. 9.00-14.00 po telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 603 658 554 lub 94 34 55 995