Historia

Rejestracja użytkownika

*
*
*
*
*
*

* Pola wymagane.

Historia

Powstanie Przedsiębiorstwa datuje się od 20 października 1958 roku. 
W przeciągu kilku dziesięcioleci przedsiębiorstwo funkcjonowało w różnych warunkach gospodarczych dostosowując się do aktualnych potrzeb rynkowych.

Przedsiębiorstwo od wielu lat przoduje w branży zbożowo-młynarskiej w kraju. Zakład jako jeden z pierwszych zakupił i zamontował w swoich obiektach:

- automatyczne linie paczkujące wyroby w jednokilogramowe torebki;

- sterowane elektronicznie linie do pakowania mąk piekarniczych w 50-kilogramowe papierowe worki wentylowe, z równoczesnym załadunkiem na samochód;

- światowej klasy nawilżacze do ziarna w czyszczarni młyna;

- piętrowe mlewniki;

- laboratoryjny komputerowy sprzęt do oznaczania parametrów jakości.

Przedsiębiorstwo kupuje rocznie 100 tys. ton zbóż na potrzeby produkcyjne młynów w Stoisławiu. Skupowane zboże wymaga przerobu pozwalającego na przygotowanie jednolitych parametrycznie partii zbóż do przemiału. Elewator zbożowy w Stoisławiu o pojemności blisko 100 tys. ton jest największym obiektem tego typu w Polsce.

Wszystkie poczynania inwestycyjne przedsiębiorstwa służą jednemu celowi – wyprodukowaniu mąk, kasz i płatków o najwyższej jakości.

Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest:
 
- kontraktacja i skup zbóż

- składowanie, konserwacja i obrót zbożami

- przetwórstwo oraz zbyt wyprodukowanych wyrobów (mąki, kasze, płatki, otręby spożywcze)

- zbyt artykułów ubocznych z przemiału zbóż (otręby i śruty paszowe)
 
Dobowa zdolność produkcyjna  firmy:
 
 - młyn pszenny                       600 ton, 

 - młyn żytni                             200 ton, 

 - kaszarnia jęczmienna            35 ton, 

 - płatkarnia owsiana                 60 ton.
 
Działalność przetwórcza prowadzona jest na miejscu w Stoisławiu, gdzie znajduje się nowoczesny kompleks młynów i elewatorów.