Polityka jakości

Rejestracja użytkownika

*
*
*
*
*
*

* Pola wymagane.

Polityka jakości

Jako firma o długoletnich tradycjach i bogatej historii dążymy do utrzymania swej wysokiej pozycji na rynku zbożowo-młynarskim, a także wiarygodności u klientów oraz dostawców. Pragniemy stworzyć nowy, lepszy wizerunek firmy, zarówno na rynku polskim, jak i międzynarodowym.

Utrzymanie wysokiej jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego naszych wyrobów, dążenie do ciągłego doskonalenia oraz zaspokojenie potrzeb klientów należą do najważniejszych celów kierownictwa oraz całej załogi Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A..

Stojąc w obliczu nowych wyzwań stawianych w zakresie jakości wyrobów spożywczych, chcemy dostarczać naszym odbiorcom, zarówno obecnym, jak i potencjalnym, wyroby spełniające ich oczekiwania i gwarantujące zadowolenie.

Jednocześnie zapewniamy, że nasze produkty są bezpieczne ze zdrowotnego punktu widzenia.

Chcemy być konkurencyjni pod względem atrakcyjności cenowej oraz kompleksowości i terminowości świadczonych przez nas usług.

Potwierdzeniem tego, że wymagania jakościowe są spełniane, będzie wzrost zaufania klientów oraz innych zainteresowanych stron.

Nasze wysiłki mające na celu produkcję bezpiecznych wyrobów oparte są na następujących założeniach:

 1. Za jakość i bezpieczeństwo zdrowotne produkowanych wyrobów odpowiedzialny jest Zakładowy Zespół Bezpieczeństwa Żywności i Pasz oraz każdy pracownik Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A.,
 2. Wykwalifikowana i doświadczona kadra, zaangażowana jest w działania na rzecz podnoszenia jakości, powtarzalności i bezpieczeństwa produkowanych wyrobów,
 3. Pracownicy podnoszą swoje kwalifikacje, umiejętności zawodowe i są systematycznie szkoleni w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego produkowanych wyrobów,
 4. Działanie kadry kierowniczej oraz pracowników ma na celu rozpoznanie, zdefiniowanie i analizę zagrożeń, które mogą wpłynąć na obniżenie bezpieczeństwa zdrowotnego wyrobów, rozwiązywanie zaistniałych problemów oraz zapobieganie występowania nieprawidłowościom,
 5. Stale podnosimy świadomość higieniczną naszego personelu,
 6. Wykorzystując dostępne zasoby dążymy do ciągłego rozwoju w zakresie doskonalenia technologii produkcji, poprawy jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego naszych wyrobów zgodnie z postępem techniczno-ekonomicznym,
 7. Dbając o wysoki standard wyrobów oraz powtarzalność cech produktów, stosujemy nowoczesne technologie, dbając jednocześnie o to, aby produkcja była ekologiczna i spełniała wszelkie zasady ochrony środowiska oraz była zgodna z obowiązującymi przepisami prawnymi,
 8. Dążymy do systematycznego rozwoju, zarówno w działalności produkcyjnej, jak i usługowej oraz handlowej poprzez stałe poszerzanie naszej oferty,
 9. Rozwijamy rynek zbytu poszukując nowych klientów, utrzymując jednocześnie stały kontakt z dotychczasowymi odbiorcami,
 10.  Aby w sposób optymalny zaspokoić wymagania odbiorców badamy ich potrzeby oraz oczekiwania, zbierając i wykorzystując ich uwagi, opinie i informacje o wyrobach,
 11.  Nasz system doboru dostawców gwarantuje otrzymywanie surowców i materiałów pomocniczych o najwyższej jakości i spełniających wymagania bezpieczeństwa żywności i pasz.

Deklarowana polityka jakości i bezpieczeństwa żywności i pasz realizowana jest przy ścisłej współpracy kierownictwa z załogą, klientami oraz dostawcami. Zaangażowanie załogi Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A., w utrzymanie  i doskonalenie systemu jakości i bezpieczeństwa żywności i pasz stanowi gwarancję, że wyrób gotowy i świadczone usługi spełniają wymagania klientów i norm jakościowych.

Gwarancją realizacji powyższych celów będzie doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności i Pasz opartego na normach PN-EN ISO 22000:2006 oraz wymogów standardu GMP+, IFS oraz REDcert.