RODO

Rejestracja użytkownika

*
*
*
*
*
*

* Pola wymagane.

Klauzula informacyjna – windykacja

Klauzula informacyjna – windykacja

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, niniejszym informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ”
    w Stoisławiu S.A. z siedzibą w Stoisławiu 11, 76-031 Mścice.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo uzyskać pod adresem e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
  3. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na potrzeby związane z przeprowadzeniem procesu windykacji należności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), rozumianej jako nasz prawnie uzasadniony interes.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez nas do czasu zaspokojenia roszczeń lub upływu czasu dochodzenia roszczeń.
  5. Pani/Pana dane osobowe przekazywać będziemy do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym, prawnym oraz podmiotom uprawnionym do dostępu do danych, na podstawie przepisów prawa.
  6. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:

a)    dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)    sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c)     usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych;

d)    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e)    wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.