RODO

Rejestracja użytkownika

*
*
*
*
*
*

* Pola wymagane.

Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny (pierwsza warstwa)

                      Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny (pierwsza warstwa)

OBIEKT/OBSZAR

MONITOROWANY

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ”
    w Stoisławiu S.A. z siedzibą w Stoisławiu 11, 76-031 Mścice.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo uzyskać pod adresem e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
  3. Monitoring prowadzony jest w celu ochrony mienia Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ”
    w Stoisławiu S.A. i zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego pracowników i osób przebywających na terenie do nas należącym. Każdy, kogo wizerunek został zarejestrowany, ma prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
  4. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępnych jest w siedzibie głównej Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A. lub na stronie internetowej Spółki, pod adresem: http://www.stoislaw.com.pl/pl/rodo  .