Contact

Działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2 w Przedsiębiorstwie Zbożowo-Młynarskim „PZZ” w Stoisławiu S.A.

W związku z działaniami zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A. a także współpracujących instytucji i kontrahentów Zarząd Spółki, postanowił ograniczyć dostęp do zakładu oraz do biura Spółki aż do odwołania.

Część pracowników będzie wykonywać swoje zadania zdalnie, poza miejscem pracy. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą, aby bieżące sprawy załatwiać drogą telefoniczną lub poprzez pocztę elektroniczną. Dane kontaktowe do komórek organizacyjnych znajdują się w linku www.stoislaw.com.pl w zakładce „Kontakt”.

W przypadku kierowców firm zewnętrznych wjeżdżających na teren Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A.

prosimy o nieopuszczanie pojazdu bez uzasadnionej przyczyny. Wszyscy kierowcy firm zewnętrznych wjeżdżający na teren Spółki muszą być zaopatrzeni i ubrani w półmaski i rękawiczki ochronne.

O zmianach w organizacji pracy w Przedsiębiorstwie Zbożowo-Młynarskim „PZZ” w Stoisławiu S.A. informować  będziemy na stronie internetowej na bieżąco. Zdajemy sobie sprawę, że wprowadzone regulacje mogą powodować niedogodności i trudności organizacyjne, ale w tej szczególnej sytuacji zdrowie i bezpieczeństwo są wartością nadrzędną.

aktualne informacje i zalecenia na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus

 Kontakt do Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego "PZZ" w Stoisławiu S.A.

Centrala tel. +48 94 34 55 900 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sekretariat tel. +48 94 34 55 940

 

Open

Rejestracja użytkownika

*
*
*
*
*
*

* Pola wymagane.

Contact

Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie "PZZ" w Stoisławiu S.A.
Stoisław 11, 76-031 Mścice

NIP 669-050-21-87 REGON 000051109

Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział KRS Nr 0000306013; Kapitał Zakładowy 35.000.000,00 zł, Kapitał wpłacony 35.000.000,00 zł

Centrala tel. +48 94 34 55 900 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sekretariat tel. +48 94 34 55 940 sklep online: www.mlynystoislaw.pl
fax +48 94 34 55 992


Sprzedaż produktów:

 

Dyrektor ds. Handlowych i Logistyki

Katarzyna Szadziul
tel. +48 94 34-55-933;
tel. kom. 693 540 113;
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Otręby i śruty paszowe:

Małgorzata Kamińska
tel. +48 94 34-55-932;
tel. kom. 609 482 667;
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Logistyka:Biuro Obsługi Klienta

tel. +48 94 34-55-910;
tel. kom. 693 540 207; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Mąki, kasze, płatki, otręby spożywcze detaliczne:

 


tel. +48 94 34-55-925;

 


tel. +48 94 34-55-928;
tel. kom. 601 315 875;
      

 

 

Mąki piekarnicze oraz pozostałe przetwory zbożowe workowane i luz:

Władysława Lechocińska
tel. +48 94 34-55-930;
tel. kom. 603 658 553;
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.tel. +48 94 34-55-927;
tel. kom. 693 540 208;
       

 
 
Skup zbóż:

Dyrektor Działu Surowcowego: Jacek Łukaszewicz tel. +48 94 34 55 951 tel. kom. 601 881 404; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kierownik Działu Surowcowego: Sławomir Laskowski tel. +48 94 34-55-909; tel. kom. 601 550 058; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Małgorzata Kamińska tel. +48 94 34 55 932; tel. kom. 609 482 667; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Kamil Wachowicz tel. +48 94 34 55 905 tel. kom. 607 547 103; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Włodzimierz Maciejewski Kierownik Magazynu Zbożowego tel. +48 94 34-55-966; tel. kom. 609 543 461;This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.