History

Działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2 w Przedsiębiorstwie Zbożowo-Młynarskim „PZZ” w Stoisławiu S.A.

W związku z działaniami zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A. a także współpracujących instytucji i kontrahentów Zarząd Spółki, postanowił ograniczyć dostęp do zakładu oraz do biura Spółki aż do odwołania.

Część pracowników będzie wykonywać swoje zadania zdalnie, poza miejscem pracy. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą, aby bieżące sprawy załatwiać drogą telefoniczną lub poprzez pocztę elektroniczną. Dane kontaktowe do komórek organizacyjnych znajdują się w linku www.stoislaw.com.pl w zakładce „Kontakt”.

W przypadku kierowców firm zewnętrznych wjeżdżających na teren Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A.

prosimy o nieopuszczanie pojazdu bez uzasadnionej przyczyny. Wszyscy kierowcy firm zewnętrznych wjeżdżający na teren Spółki muszą być zaopatrzeni i ubrani w półmaski i rękawiczki ochronne.

O zmianach w organizacji pracy w Przedsiębiorstwie Zbożowo-Młynarskim „PZZ” w Stoisławiu S.A. informować  będziemy na stronie internetowej na bieżąco. Zdajemy sobie sprawę, że wprowadzone regulacje mogą powodować niedogodności i trudności organizacyjne, ale w tej szczególnej sytuacji zdrowie i bezpieczeństwo są wartością nadrzędną.

aktualne informacje i zalecenia na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus

 Kontakt do Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego "PZZ" w Stoisławiu S.A.

Centrala tel. +48 94 34 55 900 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sekretariat tel. +48 94 34 55 940

 

Open

Rejestracja użytkownika

*
*
*
*
*
*

* Pola wymagane.

History

The enterprise was established on 20 October 1958. 
Within several decades the enterprise has functioned in varied economic conditions, adapting itself to the current market needs.

For many years the enterprise has been the leader of the corn and milling industry in Poland. It was one of the first plants to purchase and install:

- automatic packaging lines for packing products into one-kilogram bags;

- electronically controlled packaging lines for packing baking flour into 50-kilogram paper valve sacks, with simultaneous loading onto truck;

- world-class grain humidifiers at the mill's cleaning plant;

- stacked mills;

- laboratory computer equipment for determining quality parameters.

Annually the enterprise purchases 100 thousand tons of corn for the manufacturing needs of the mills in Stoisław. The purchased corn needs processing that enables preparing batches of corn for milling with uniform parameters. The grain elevator in Stoisław, whose capacity is nearly 100 thousand tons, is the biggest facility of this type in Poland.

All investment measures of the enterprise are dedicated to one goal – manufacturing top-quality flours, groats and flakes.

The enterprise's scope of business activity is:
 
- corn contracting and purchasing

- storage of, maintenance of and trading with corn

- processing and sale of manufactured products (flours, groats, flakes, brans)

- sale of by-products from corn milling (fodder brans and middlings)
 
Daily processing capacity of the company:
 
 - wheat mill                      600 tons,

 - rye mill                          200 tons, 

 - barley groat mill                  35 tons, 

 - oat flake mill                      60 tons. 
 
The processing activities are performed on-site, in Stoisław, at the modern mill and elevator complex.