Flours for baking bread at home

Działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2 w Przedsiębiorstwie Zbożowo-Młynarskim „PZZ” w Stoisławiu S.A.

W związku z działaniami zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A. a także współpracujących instytucji i kontrahentów Zarząd Spółki, postanowił ograniczyć dostęp do zakładu oraz do biura Spółki aż do odwołania.

Część pracowników będzie wykonywać swoje zadania zdalnie, poza miejscem pracy. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą, aby bieżące sprawy załatwiać drogą telefoniczną lub poprzez pocztę elektroniczną. Dane kontaktowe do komórek organizacyjnych znajdują się w linku www.stoislaw.com.pl w zakładce „Kontakt”.

W przypadku kierowców firm zewnętrznych wjeżdżających na teren Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A.

prosimy o nieopuszczanie pojazdu bez uzasadnionej przyczyny. Wszyscy kierowcy firm zewnętrznych wjeżdżający na teren Spółki muszą być zaopatrzeni i ubrani w półmaski i rękawiczki ochronne.

O zmianach w organizacji pracy w Przedsiębiorstwie Zbożowo-Młynarskim „PZZ” w Stoisławiu S.A. informować  będziemy na stronie internetowej na bieżąco. Zdajemy sobie sprawę, że wprowadzone regulacje mogą powodować niedogodności i trudności organizacyjne, ale w tej szczególnej sytuacji zdrowie i bezpieczeństwo są wartością nadrzędną.

aktualne informacje i zalecenia na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus

 Kontakt do Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego "PZZ" w Stoisławiu S.A.

Centrala tel. +48 94 34 55 900 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sekretariat tel. +48 94 34 55 940

 

Open

Rejestracja użytkownika

*
*
*
*
*
*

* Pola wymagane.

Flours for baking bread at home

In the Polish market we can more and more often buy rye and wheat flour for baking bread at home. The best idea is to make your own bread mixture with the above mentioned proportions (1/3 of rye flour, 2/3 of wheat flour). When you buy flour for bread, you should also pay attention to the type.

Rye bread flours are:
- type 2000 – very dark, coarse,
- type 1400 – dark, with medium texture,
- type 720 (750) - medium-dark, fine,
- type 580 – very light, fine.

Wheat bread flours are:
- type 1850 – graham, very dark and very coarse,
- type 850/750 - typical bread flour, very light and fine,
- type 500 – bun flour, very light and fine.

If you are making your own mixture, you should combine dark flours with dark flours and light flours with light flours. This matters also because dark flours are coarse, and light flours are fine. If you combine coarse flour with fine flour, your bread may be uneven and may crumble.
This means that you should combine:
• rye flour type 2000, 1400 with wheat flour type 1850.
• rye flour type 720 with wheat flour type 750, 850.
• rye flour type 580 with wheat flour type 500.

Use rye flour type 2000 to make sour soup.
Use wheat flour type 1850 to make white borscht.