Recipe for groats :)

Działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2 w Przedsiębiorstwie Zbożowo-Młynarskim „PZZ” w Stoisławiu S.A.

W związku z działaniami zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A. a także współpracujących instytucji i kontrahentów Zarząd Spółki, postanowił ograniczyć dostęp do zakładu oraz do biura Spółki aż do odwołania.

Część pracowników będzie wykonywać swoje zadania zdalnie, poza miejscem pracy. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą, aby bieżące sprawy załatwiać drogą telefoniczną lub poprzez pocztę elektroniczną. Dane kontaktowe do komórek organizacyjnych znajdują się w linku www.stoislaw.com.pl w zakładce „Kontakt”.

W przypadku kierowców firm zewnętrznych wjeżdżających na teren Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A.

prosimy o nieopuszczanie pojazdu bez uzasadnionej przyczyny. Wszyscy kierowcy firm zewnętrznych wjeżdżający na teren Spółki muszą być zaopatrzeni i ubrani w półmaski i rękawiczki ochronne.

O zmianach w organizacji pracy w Przedsiębiorstwie Zbożowo-Młynarskim „PZZ” w Stoisławiu S.A. informować  będziemy na stronie internetowej na bieżąco. Zdajemy sobie sprawę, że wprowadzone regulacje mogą powodować niedogodności i trudności organizacyjne, ale w tej szczególnej sytuacji zdrowie i bezpieczeństwo są wartością nadrzędną.

aktualne informacje i zalecenia na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus

 Kontakt do Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego "PZZ" w Stoisławiu S.A.

Centrala tel. +48 94 34 55 900 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sekretariat tel. +48 94 34 55 940

 

Open

Rejestracja użytkownika

*
*
*
*
*
*

* Pola wymagane.

Recipe for groats :)

Enchanted with exotic dishes, we tend to forget our national treasure, that is barley and buckwheat groats. Many people associate groats only with barley soup, their least favourite soup from their childhood. However, groats are cheap, full of nutrients and, most importantly, they can be used to make various interesting meals. There is a common belief that groats are difficult to cook, but this is not true. Most people buy groats in cardboard boxes with plastic bags, which they just put into boiling water. Below you will find some quick instructions on how to cook groats so as they are tasty and not sticky.

What you will need:
1. 1 cup of groats.
2. 2 cups of boiling water.
3. Stock cube of your choice, poultry or mushroom one (or home-made stock)
4. 2 spoons of olive oil or rapeseed oil.
5. Heavy-bottomed pot.

Instructions: Pour two spoons of oil into the heavy-bottomed pot and heat over a low flame. Add 1 cup of groats to the hot oil and roast for approx. 3 minutes.

Groats from Stoisław Mills do not need rinsing!

Dissolve the stock cube in two cups of boiling water, or use two cups of home-made stock, and pour into the roasting groats. Do not mix, boil over a low flame for approx. 15-20 minutes, cover leaving a gap for evaporation. After that time your groat is ready and can be a basis for various dishes – starting from a salad, and ending with groats bolognese.