Purpose and types of flour

Działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2 w Przedsiębiorstwie Zbożowo-Młynarskim „PZZ” w Stoisławiu S.A.

W związku z działaniami zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A. a także współpracujących instytucji i kontrahentów Zarząd Spółki, postanowił ograniczyć dostęp do zakładu oraz do biura Spółki aż do odwołania.

Część pracowników będzie wykonywać swoje zadania zdalnie, poza miejscem pracy. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą, aby bieżące sprawy załatwiać drogą telefoniczną lub poprzez pocztę elektroniczną. Dane kontaktowe do komórek organizacyjnych znajdują się w linku www.stoislaw.com.pl w zakładce „Kontakt”.

W przypadku kierowców firm zewnętrznych wjeżdżających na teren Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A.

prosimy o nieopuszczanie pojazdu bez uzasadnionej przyczyny. Wszyscy kierowcy firm zewnętrznych wjeżdżający na teren Spółki muszą być zaopatrzeni i ubrani w półmaski i rękawiczki ochronne.

O zmianach w organizacji pracy w Przedsiębiorstwie Zbożowo-Młynarskim „PZZ” w Stoisławiu S.A. informować  będziemy na stronie internetowej na bieżąco. Zdajemy sobie sprawę, że wprowadzone regulacje mogą powodować niedogodności i trudności organizacyjne, ale w tej szczególnej sytuacji zdrowie i bezpieczeństwo są wartością nadrzędną.

aktualne informacje i zalecenia na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus

 Kontakt do Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego "PZZ" w Stoisławiu S.A.

Centrala tel. +48 94 34 55 900 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sekretariat tel. +48 94 34 55 940

 

Open

Rejestracja użytkownika

*
*
*
*
*
*

* Pola wymagane.

Purpose and types of flour

Flour name Flour type Purpose
Cake flour

Type 450 – very fine
flour

For all types of baked products, especially for cakes. The flour is very light, less sticky.

Coarse-ground flour 

Type 450 – coarse flour with gruel texture

Perfect for pastas and pastry dough.

Koszalin, Wrocław, Poznań flour

Type 500

Flour for dumplings, pancakes and pierogi, but also for various types of dough that require stickiness, e.g..: for croissants, croquettes.

Bakery flours 

Type 550, 650, 750, 850, 1800, 2000.

Perfect for bread, buns, pretzels and for other cooking purposes, but these are dark flours.

The flour type means the mineral content. The higher the number denoting the flour type, the more minerals it contains, but at the same time it is darker and more coarse.

If you use a Polish recipe for a cake, but use an inadequate type of flour, or do not pay attention to the type of flour recommended, you can get a slack-baked cake.

As you can see from the table, there are differences between flours. Cake flour differs from coarse-ground flour only with texture. Coarse-ground flour has a gruel texture, while cake flour is the finest wheat flour. Both are very light-coloured, but have a cream shade. They both contain plenty of gluten, that is protein, hence they must be eliminated from a gluten-free diet. They are fine for cakes, pancakes, doughnuts, biscuits, batter noodles, etc. Less suitable for dumplings and pasta, as they are less sticky than flours type 500.

Wrocław, Poznań, Koszalin flours – as the flour type suggests, they are slightly darker than cake flour and are perfect for dumplings and all dishes that require good stickiness. They can be practically used for all types of dishes, provided that they are real flours, without additives.

Both country-style flour and de luxe flour are dark, which is in compliance with the type number (550,650). All other flours, such as grandma's flour, grandpa's flour, fluffy flour, royal flour, etc. most often come with chemical additives.

If you notice that the flour you bought is as white as paper, it will mean that it has whitener added, it may also contain dry gluten and other chemical components.